บูธประชาสัมพันธ์ ณบริเวณชั้น 5 หน้าฮอลล์ วันที่ 18-30 กันยายน 2563 โครงการกรีนเพลส-หาดใหญ่ สนใจบ้านดีๆทำเลสวยๆ มีคุณภาพ รูปแบบสวยงาม ขอโอกาศเราได้แนะนำคุณคะ